Status małego podatnika VAT

Status małego podatnika VAT w 2023 r.

W projekcie SLIM VAT 3 przewidziano podwyższenie tego limitu do 2 000 000 euro, aby taki sam limit obowiązywał dla VAT i podatków dichotomy. Nie wiemy jednak czy nowy limit będzie obowiązywał od początku 2023 r.

Zatem w 2023 r. status małego podatnika będą mieli podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2022 r. wyrażonej w złotych kwoty 5 793 000 zł odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (jeżeli dotychczasowy limit zostanie utrzymany) albo kwoty 9 654 000 zł (jeżeli zostanie wprowadzony limit 2 000 000 euro w ramach nowelizacji SLIM VAT 3).

IQ Solutions biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe, księgowość

Kontakt

 ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

 tel.: 533 988 516

 mail: office@iq-solutions.pl

 godz: 9-17 Pon - Piąt

NIP: 1133022716